Aanmelden

In het document 'Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam en Voorburgkunt u lezen hoe binnen onze stichting en school het toelatingsbeleid van leerlingen is geregeld. Meer informatie over het toelatingsbeleid van stichting Panta Rhei vindt u HIER.

U gebruikt het onderstaande formulier voor vooraanmelding:
Voor-aanmeldformulier

Ingevulde formulieren kunt u mailen naar: info@piusxvoorburg.nl


Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s) / verzorger(s) geen toestemming geeft/ geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.