Blijf op de hoogte

Het schooljaar is van start gegaan. Met zoveel enthousiasme onder de kinderen, ouders en leerkrachten, kan het niet anders dan een prachtig jaar worden.

Om ervoor te zorgen dat u van al dit moois mee kunt genieten, hebben wij de Facebookpagina ‘RK basisschool Pius X Voorburg’ voor u aangemaakt. De Facebook-pagina wordt gevoed door het Pius-team en beheerd door Katja Verschoor (directeur). Uiteraard zullen wij dit met grote zorg doen.

 

Daarnaast maken wij gebruik van onze website ‘www.piusxvoorburg.nl’. Hier vindt u alle statische informatie over onze school, zoals de schooltijden en het vakantierooster.

 

Middels ons interne communicatiesysteem ‘DigiDUIF’ ontvangt u de algemene actualiteiten vanuit de school en de specifieke actualiteiten vanuit de groep van uw kind.

 

Een kleine wijziging! U ontvangt niet meer twee keer per maand een nieuwsbrief, maar direct een bericht wanneer wij u iets te melden hebben. Zeker met de ontwikkelingen rondom het IKC en de nieuwbouw, houden wij u graag goed op de hoogte.

 

Omdat beeldmateriaal bij onze online-communicatie u nog meer laat meegenieten van de ontwikkelingen op onze school, vragen wij ouders het formulier over het gebruik van foto’s en video’s goed door te lezen en ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.

Toestemmingsformulieren die u hiertoe in het verleden al heeft ingevuld en ondertekend, zijn niet specifiek en onderbouwd genoeg en daarmee niet rechtsgeldig.