Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 januari 2013 werken wij met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
 
Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners, maar ook professionals die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Zo kunnen ouders en kinderen zo snel mogelijk geholpen worden om zorgen over een kind te bespreken en te stoppen. Er zijn jaarlijks in Nederland meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Dat kan in de thuissituatie zijn, maar ook elders.

Daarom moet iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, werken met een meldcode. Dat geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Op de site www.watkanikdoen.nl staat hoe u het beste kunnen handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De site geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners.

Voor meer informatie kijk op www.meldcode.nl, daarnaast vindt u HIER ons protocol rondom de meldcode.