Buitenschoolse opvang Peuteropvang en Tussenschoolse opvang

Vlietkinderen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie, regionaal geworteld en sinds jaren samenwerkingspartner van de basisscholen van Panta Rhei. Vlietkinderen biedt meer dan opvang, wij werken aan de ontwikkeling van kinderen, om hen toe te rusten voor de wereld van morgen. Dit doen we samen met ouders, onze samenwerkingspartners en natuurlijk met goed opgeleide medewerkers. Wij bieden continuïteit in een stabiele, veilige maar prikkelende omgeving. Waar alle talenten van kinderen tot bloei kunnen komen.

Vlietkinderen is de samenwerkingspartner van Pius X voor de tussenschoolse opvang (TSO), peuteropvang* De Hobbelhoek en buitenschoolse opvang De Fontein. Daarnaast is er een samenwerking met kindcentrum Plons, dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een goede samenwerking die de komende jaren geïntensiveerd zal worden. Deze samenwerking komt terug in de doorgaande leer- ontwikkellijnen, de afstemming op pedagogisch gebied, het gezamenlijk gebruik van ruimtes en materialen, en ook in de overdracht tussen opvang en school en vice versa. Daarbij worden onze Pedagogisch medewerkers ondersteunend ingezet naast de leerkrachten in de groepen tijdens schooltijd. Door deze samenwerking monitoren we samen de doorgaande lijn gedurende de dag. Onderwijs en opvang zijn partners in Kindcentrum Heeswijk (werknaam) opvang en onderwijs onder een, nog nieuw te bouwen, dak.
*Peuteropvang is de nieuwe term die gebruikt wordt voor peuterspeelzaal sinds dat deze opvangvorm ook onder de wet Kinderopvang valt. Voor peuteropvang kan ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.)

Peuteropvang (PO)

De peuteropvang biedt een vertrouwde, uitdagende maar veilige omgeving om samen met leeftijdgenootjes volop te kunnen spelen, ontdekken en ervaren. De Pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden, er is veel aandacht voor taalontwikkeling en we besteden extra aandacht aan de vaardigheden die kinderen nodig hebben in voorbereiding op de grote stap naar de basisschool. We bereiden hen daar langzaam maar zeker op voor. Wist u dat u voor deze opvangvorm ook kinderopvangtoeslag kunt aanvragen? Zie onderstaande link.

Tussen schoolse opvang (TSO)

Panta Rhei heeft de organisatie van de TSO (voorheen ‘Overblijf’) uitbesteed aan Vlietkinderen. Uw kind kan in de lunchpauze op school gebruik maken van de TSO. De kinderen lunchen in een schoollokaal onder begeleiding van een TSO-medewerker. In de meeste gevallen blijven de kinderen in de eigen groep; soms in een parallelgroep. Vlietkinderen let erop dat de kinderen goed eten en drinken, waarbij gezonde voeding hoog in het vaandel staat. Om die reden vragen wij u uw kind dan ook geen snoepgoed mee te geven. De kinderen worden tijdens het overblijven verschillende activiteiten geboden, waaronder buitenspelen, sport en crea. Tenslotte moeten de kinderen zich weer opladen om vol energie aan de rest van de schooldag te kunnen beginnen. U leest alles over de TSO via een van onderstaande links.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO De Fontein is gevestigd in het gebouw van de Pius X. De opvang is voor 4 tot 13-jarigen. Buitenschoolse opvang is de plek waar kinderen kunnen ontspannen na de schooldag. Waar ze in een veilige en plezierige omgeving kunnen deelnemen aan diverse uitdagende en creatieve activiteiten, avonturen beleven en vriendschappen sluiten. Een plek waar de kinderen waardevolle belevenissen op kunnen doen. Niks moet en veel mag bij de buitenschoolse opvang. Even lekker chillen is ook oké en natuurlijk bieden we ook ruimte en rust om te werken aan het huiswerk voor school als dat nodig is.

De BSO is open van 07.30 - 08.30 uur (voorschools) en van 15.00-18.30 uur (naschools). Als de school gesloten is, tijdens vakanties en studiedagen, dan is de BSO de hele dag open.

Aanmelden

U kunt uw kind voor alle opvangvormen aanmelden op www.vlietkinderen.nl.

Betreft het de TSO, dan kunt u vanaf het begin van het schooljaar aangeven op welke dagen uw kind vast gebruik gaat maken van de TSO. Ook als uw kind slechts incidenteel naar de TSO komt, moet u voor uw kind een inschrijvingsformulier invullen. Uw kind is dan geregistreerd en bekend bij Vlietkinderen.

Kosten

De kosten van de opvang kunt u terugvinden op de site van Vlietkinderen; www.vlietkinderen.nl.

Handige links

- Kinderopvangtoeslag: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/?utm_campaign=kot&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=sitelink_opvangtoeslag_krijgen
- Tussenschoolse opvang:
https://www.vlietkinderen.nl/onze-kinderopvang/tussenschoolse-opvang

Contact

Vlietkinderen Klantenservice: 070 317 59 59 / klantenservice@vlietkinderen.nl
Manager Kindcentrum: Linde van Kooten / l.vankooten@vlietkinderen.nl