Opvang (TSO en BSO)

Vlietkinderen is een regionale kinderopvangorganisatie en heeft sinds jaren een nauw samenwerkingsverband met basisscholen van Panta Rhei in deze gemeente. Er is regelmatig overleg tussen de clustermanager van Vlietkinderen en de directie van de Pius X over o.a. gedragsregels, materiaal en pedagogische aspecten.

Bij Vlietkinderen kunt u terecht voor professionele opvang met goed opgeleide medewerkers, continuïteit en een stabiele en veilige omgeving. Alle  beroepskrachten en vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG). Vlietkinderen vindt dit belangrijk met het oog op de kwaliteit die wij leveren en betrouwbaarheid waar u vanuit moet kunnen gaan.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Schoolbestuur Panta Rhei heeft de organisatie van de TSO uitbesteed aan een professionele kinderopvangorganisatie: Vlietkinderen.
Uw kind kan in de lunchpauze op school gebruik maken van de TSO. De kinderen lunchen in een schoollokaal onder begeleiding van een TSO-medewerker. In de meeste gevallen blijven de kinderen in de eigen groep; soms in een parallelgroep. We letten erop dat de kinderen goed eten en drinken. Vlietkinderen heeft gezonde voeding hoog in het vaandel. Wij vragen u dan ook de kinderen geen snoep mee te geven. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om allerlei activiteiten te ondernemen. En we spelen graag even buiten tijdens de TSO. Tenslotte moeten de kinderen zich weer opladen om vol energie aan de rest van de schooldag te kunnen beginnen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Onze BSO is gevestigd in de Pius X basisschool en er is een goede samenwerking met de school. Deze samenwerking komt terug in het gezamenlijk gebruik van ruimtes en materialen, de afstemming op pedagogisch gebied en ook in de overdracht tussen opvang en school en vice versa.

De opvang is voor 4 tot 13 jarigen en kenmerkt zich door verschillende speelhoeken, zoals bouw-, winkel-, poppen- en een keukenhoek. In het gebouw is het licht en ruim, met zowel binnen als buiten veel speelruimte. Wij maken regelmatig gebruik van de grote gymzaal van school en bieden iedere dag een sport- en spelactiviteit aan. In de nabije omgeving zijn meerdere parken waar we regelmatig zijn te vinden. Voor de kinderen die hun huiswerk maken zorgen we voor begeleiding en een rustig plekje.
Buiten kunnen de kinderen heerlijk spelen op een grote buitenspeelplaats met grote zandbak, klimwand, glijbaan en speeltuintje

BSO De Fontein is open van 07.30 - 08.30 uur (voorschools) en van 15.00-18.30 uur (naschools). Als de school gesloten is, tijdens vakanties en studiedagen, dan zijn wij de hele dag open.  

Aanmelden
U kunt uw kind voor alle opvangvormen aanmelden op www.vlietkinderen.nl.
 
Betreft het de TSO kunt u vanaf het begin van het schooljaar aangeven op welke dagen uw kind vast gebruik gaat maken van de TSO. Ook als uw kind slechts incidenteel naar de TSO komt, moet u voor uw kind een inschrijvingsformulier invullen. Uw kind is dan geregistreerd en bekend bij Vlietkinderen.

Kosten
De kosten van de opvang kunt u terugvinden op de site van Vlietkinderen

Contact
Jeffrey Louts (clustermanager)
T: 06 199 20 872
E: j.louts@vlietkinderen.nl