Opvang (TSO en BSO)

Vlietkinderen is een regionale kinderopvangorganisatie en heeft sinds jaren een nauw samenwerkingsverband met basisscholen van Panta Rhei in deze gemeente.

Bij Vlietkinderen kunt u terecht voor professionele opvang met goed opgeleide medewerkers, continuïteit en een stabiele en veilige omgeving.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Panta Rhei heeft de organisatie van de TSO uitbesteed aan Vlietkinderen.
Uw kind kan in de lunchpauze op school gebruik maken van de TSO. De kinderen lunchen in een schoollokaal onder begeleiding van een TSO-medewerker. In de meeste gevallen blijven de kinderen in de eigen groep; soms in een parallelgroep. Vlietkinderen let erop dat de kinderen goed eten en drinken, waarbij zij gezonde voeding hoog in het vaandel hebben. Om die reden vragen wij u uw kind dan ook geen snoepgoed mee te geven. De kinderen wordt tijdens het overblijven verschillende activiteiten geboden, waaronder buitenspelen. Tenslotte moeten de kinderen zich weer opladen om vol energie aan de rest van de schooldag te kunnen beginnen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO 'De Fontein' is gevestigd in het gebouw van de Pius X en er is een goede samenwerking die de komende jaren geïntensiveerd zal worden. Deze samenwerking komt terug in het gezamenlijk gebruik van ruimtes en materialen, de afstemming op pedagogisch gebied en ook in de overdracht tussen opvang en school en vice versa.

De opvang is voor 4 tot 13 jarigen en kenmerkt zich door verschillende speelhoeken, zoals bouw-, winkel-, poppen- en een keukenhoek. In het gebouw is het licht en ruim, met zowel binnen als buiten veel speelruimte. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de grote gymzaal van school en er wordt iedere dag een sport- en spelactiviteit aangeboden. In de nabije omgeving zijn meerdere parken waar de NSO regelmatig te vinden is. Voor de kinderen die hun huiswerk moeten maken wordt gezorgd voor begeleiding en een rustig plekje. Buiten kunnen de kinderen heerlijk spelen op de grote buitenspeelplaats met zandbak, klimwand, glijbaan en speeltuintje.

De BSO is open van 07.30 - 08.30 uur (voorschools) en van 15.00-18.30 uur (naschools). Als de school gesloten is, tijdens vakanties en studiedagen, dan is de BSO de hele dag open.  

Aanmelden
U kunt uw kind voor alle opvangvormen aanmelden op www.vlietkinderen.nl.
 
Betreft het de TSO, dan kunt u vanaf het begin van het schooljaar aangeven op welke dagen uw kind vast gebruik gaat maken van de TSO. Ook als uw kind slechts incidenteel naar de TSO komt, moet u voor uw kind een inschrijvingsformulier invullen. Uw kind is dan geregistreerd en bekend bij Vlietkinderen.

Kosten
De kosten van de opvang kunt u terugvinden op de site van Vlietkinderen

Contact
Linde van Kooten(clustermanager)
T: 06 160 692 88
E: klantenservice@vlietkinderen.nl