Pesten

Pesten en agressie komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aan willen pakken. Dit doen wij preventief door de inzet van Leefstijl.

Het pestprotocol is er voor wanneer de preventieve aanpak ontoereikend is gebleken.
Voor uw vragen omtrent pesten kunt u terecht bij: Miranda van Elk. Zij is de contactpersoon pesten in de school.