Privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan deze wet moet iedere organisatie zich houden. In onderstaande documenten leest u hoe wij dat binnen Stichting Panta Rhei doen.

- privacyreglement
- overzicht toegangsrechten interne verwerkers
- protocol voor gebruik van e-mail, ICT en sociale media
- toestemming gebruik foto's en video's  Toestemmingsformulieren die u hiertoe in het verleden al heeft ingevuld en ondertekend, zijn niet specifiek en onderbouwd genoeg en daarmee niet rechtsgeldig.