Schoolgids 2022-2023

Met trots presenteren wij u de schoolgids van Basisschool Pius X. In deze gids willen wij u een beeld geven van de manier waarop wij het onderwijs aan onze kinderen vormgeven. Daarnaast zijn uiteraard ook de praktische wetenswaardigheden over onze school opgenomen of wordt daar naar verwezen.

Maar... een school waar kinderen met hoofd, hart en handen leren, doe je tekort met alleen een papieren presentatie. Vandaar dat wij nieuwe ouders en verzorgers van harte uitnodigen om het onderwijs bij ons op school te komen ervaren!

Wij gaan ervan uit dat deze schoolgids - in combinatie met het bezoek aan onze school - u in staat stelt, de juiste schoolkeuze voor uw kind(eren) te maken.

Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Pius X

Rianne van IJzendoorn & Mariella Ditmar
directeur                             directeur