Schoolondersteuningsprofiel

Het kan zijn dat kinderen (tijdelijk) meer zorg nodig hebben. Deze zorgvraag kan ontstaan, omdat een kind een boven of beneden gemiddelde intelligentie heeft, maar ook door een beperking of belemmering die het kind (tijdelijk) hindert in zijn of haar ontwikkeling of gedrag. In veel gevallen zijn de leerkrachten voldoende toegerust om deze zorg te bieden, maar altijd staat de intern begeleider van de Pius X voor hen klaar om mee te denken, te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden. Op welke wijze vorm wordt gegeven aan extra ondersteuning is ook te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel