Veelgestelde vragen bij verhuizing en nieuwbouw


1.   
Gaat de voor- en naschoolse opvang van buiten de school de kinderen ook ophalen vanaf het tijdelijk onderkomen en hoe gaat dat in zijn werk?

 

Wij betrekken de aanbieders van voor- en naschoolse opvang van buiten de school uiteraard in de communicatie over de verhuizing, maar wij kunnen niet namens hen beslissen. Het is niet de school die een contract heeft afgesloten met deze partijen, maar de ouders/verzorgers zelf. 

Vlietkinderen – onze interne samenwerkingspartner – is een ander verhaal. Zij verhuizen met ons mee naar het tijdelijk onderkomen, met een voorschools-, tussenschools- en naschools aanbod.

Aanvullingen bij dit bericht:
Luck Dak, CompaNanny (Maanplein) & NSO Leeuwenbergh (Simba) hebben aangegeven de kinderen op te gaan halen van de tijdelijke locatie.

 

2.    Hoe is de staat van het tijdelijk onderkomen aan de Oranje Nassaustraat? Ziet dat er goed uit, is het veilig? En zo nee gaat daar nog wat aan gebeuren? 

 

Het gebouw is ooit neergezet voor onderwijsdoeleinden en is daarom geschikt voor gebruik door ons. Ook andere scholen, die in het verleden met nieuwbouw of renovatie te maken hebben gehad, hebben van dit  tijdelijke onderkomen gebruik gemaakt. Natuurlijk moet er, na intensief gebruik nog wel het een en ander gebeuren, maar daar zijn wij en de gemeente al druk denkende over. Wij trekken straks in een gebouw dat zeker niet nieuw is, maar voldoet aan de gestelde eisen.

 

3.    Er zijn zorgen over de fietsroute van- en naar het tijdelijke onderkomen, mede door de drukke spits. Worden daar, vanuit de gemeente, al maatregelen voor genomen? 

 

De fietsroute, vanaf de oudbouw naar het tijdelijk onderkomen, is naar ons idee redelijk veilig. Via het Westeinde, door de Herenstraat, naar het Oosteinde. De gemeente zal vooralsnog geen rol spelen in het nemen van extra maatregelen. Wij zijn in goed contact met de gemeente en als dat nodig is kunnen we natuurlijk samen eventuele maatregelen bespreken.

 

4.    Er schijnt een groot parkeerprobleem te zijn bij het tijdelijk onderkomen, wat het halen- en brengen lastiger zal maken. Wordt er vanuit de school of gemeente nog nagedacht over het aanbieden van vervoer van de huidige locatie naar het tijdelijk onderkomen en weer terug, bijvoorbeeld busvervoer?

 

Wij als school en ook de gemeente, kunnen niet voorzien in busvervoer. Het is ongeveer 10 minuten fietsen van de oudbouw naar het tijdelijk onderkomen. Wij adviseren dan ook bij voorkeur met de fiets te komen. Mochten ouders toch met de auto willen komen, dan lijkt parkeren op het Oosteinde geen probleem te zijn. Parkeren voor de deur, in de Oranje Nassaustraat levert (net als nu in de Heeswijkstraat) uiteraard wel problemen op.

 

5.    Wat als de bouw van de nieuwbouw langer gaat duren? Bij een school uit de buurt duurde het veel langer dan voorzien. Hoe kwam dat en is dat bij de verbouwing van de Pius ook mogelijk? 

 

We gaan bouwen in een spannende tijd, maar er is veel geleerd van ervaringen van andere scholen die eerder met nieuwbouw of renovatie te maken hebben gehad. De gemeente en betrokken partijen hebben allemaal de intentie om het project binnen de gestelde termijn af te ronden.

  

6.    Is er bij het tijdelijk onderkomen een voorschoolse opvang? Kan iedereen daar gebruik van maken? Wie gaat dat verzorgen? En zou de mogelijkheid om kinderen te kunnen brengen naar de voorschoolse opvang bij het tijdelijk onderkomen niet een deel van de verkeerschaos, net voor 8:30 uur kunnen verminderen?

 

Ja, Vlietkinderen verzorgt voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7:30 tot 8:30 uur. Door de beperkte vraag, op dit moment, is er nu op de maandag, dinsdag en vrijdag aanbod voor maximaal 10 kinderen. De VSO valt onder de wet kinderopvang. Dit houdt in dat er veel wettelijke regels aan verbonden zijn. Indien de vraag groeit voor de VSO, dan zal Vlietkinderen extra dagen open gaan. Hier moet Vlietkinderen wel extra personeel voor werven en dat is net als in het onderwijs een uitdaging. Hoe eerder de aanvragen worden gedaan door de ouders/verzorgers, des te beter kan Vlietkinderen personeel werven. In de regel heeft Vlietkinderen twee maanden nodig voor het organiseren en aannemen van personeel. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor buitenschoolse opvang en het is dus wettelijk onmogelijk er een vrije inloop van te maken.