Verlof aanvragen

Alle kinderen op school mogen in principe alleen verzuimen tijdens de schoolvakanties. Er zijn echter gewichtige omstandigheden, waarbij een uitzondering gemaakt kan worden. Met behulp van het verlofformulier dient ruim van te voren bij de directie een verzoek te worden ingediend.
Dit verlofformulier kunt u hier downloaden.

De directie laat u z.s.m. weten of het verlof kan worden verleend.

Ongeoorloofde afwezigheid van kinderen zijn wij verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar.