Zorg klacht, misstand of ongewenst gedrag

Binnen stichting Panta Rhei verzorgen ruim 400 betrokken en deskundige personeelsleden voor ongeveer 4500 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. Of u nu ouder bent van één van onze leerlingen of personeelslid, uw mening is voor ons waardevol.

In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, gaan wij - als College van Bestuur en bevoegd gezag van onze scholen - ervan uit dat wij u met de 'klachtenregeling' en de informatiefolder 'regeling rond klachten en misstanden' voldoende handvatten geven om de juiste wegen te kunnen vinden.

Op Panta Rhei scholen moet iedereen zich veilig voelen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen door ontoelaatbaar gedrag van een of enkele leerlingen en/of ouders waardoor dit gevoel van veiligheid in gevaar komt. Het beschreven schorsing beleid is een instrument om in dergelijke situaties op te kunnen treden. Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs is er een wettelijke basis om leerlingen te schorsen.