De schoolgids

Met trots presenteren wij u de schoolgids van RK basisschool Pius X. In deze gids proberen wij u een beeld te geven van de manier waarop wij het onderwijs aan onze kinderen vormgeven. Daarnaast zijn uiteraard ook de praktische wetenswaardigheden over onze school opgenomen of wordt daar verder naar verwezen.

Maar... een school waar kinderen met hoofd, hart en handen leren, doe je tekort met alleen een papieren presentatie. Vandaar dat wij u van harte uitnodigen om ons onderwijs bij ons op school te komen ervaren. 

Wij gaan ervan uit dat deze schoolgids - in combinatie met het bezoek aan onze school - u als ouder in staat stelt de juiste schoolkeuze voor uw
kind(eren) te maken.

Ieder jaar wordt de schoolgids herzien en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van onze school. Met het oog op een duurzame toekomst voor onze kinderen geschiedt de verspreiding digitaal.

Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Pius X

drs. Katja Verschoor
(directeur)