Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, of onverhoopt een keer onder schooltijd naar een arts of het ziekenhuis moet, dan dient u dit voor schooltijd via Digiduif door te geven. 

Verlof kan op deze manier niet worden aangevraagd!

De handleiding 'ziekmeldingen via Digiduif' vindt u HIER.