Oudervereniging (OV)

De OV organiseert in samenspraak met de school gedurende het schooljaar activiteiten voor de kinderen (en hun ouders/verzorgers) die bijdragen aan een prettig leerklimaat op school. Zo wordt geholpen bij de viering van Sinterklaas en Kerst en organiseert de OV activiteiten ter bevordering van de creatieve en culturele ontwikkeling. Andere activiteiten van de OV zijn de kerstborrel en het zomerfeest, activiteiten die niet alleen heel gezellig zijn, maar ook helpen de betrokkenheid van de ouders met school te vergroten en elkaar als ouders beter te leren kennen.

De OV is verder een aanspreekpunt voor de school als het gaat om hulp van ouders bij de organisatie van evenementen en zaken die niet rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben.

Ouders die één of meer kinderen bij ons op school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij schriftelijk laten weten hier geen prijs op te stellen. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kiezen de ouders een bestuur. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt ieder najaar gehouden. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. In deze vergaderingen komen ook een verslag van activiteiten, een financieel verslag, de begroting en de vaststelling van de contributie aan de orde.